Περιγραφή θέματος

 • Βαθμοί Τεστ & Διαγωνισμάτων

 • Κεφάλαιο Πρώτο - Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • το κίνημα του Διαφωτισμού
  • την αμερικανική επανάσταση κα­ι την ίδρυση των ΗΠΑ
  • τη γαλλική επανάσταση του 1789 και την εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)
  • τη σημασία της περιόδου
  • 1789-1815 για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία.
  Λέξεις-Κλειδιά: ­­γαλλική επανάσταση, διαφωτισμός, νεότερος κόσμος, ΗΠΑ, Ναπολέοντας, ευρωπαϊκή ιστορία, παγκόσμια ιστορία, αμερικάνικη επανάσταση

 • Κεφάλαιο Δεύτερο - Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάλυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τις μεταβολές που έγιναν στους κόλπους του ελληνισμού από τα μέσα του 18ου αιώνα
  • τις επαναστάσεις τ­ων ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
  • την ελληνική επανάσταση στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής της
  • την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης, αρχικά στις Ηγεμονίες
  • τα στρατιωτικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης στο νότιο ελλαδικό χώρο
  • τις πρώτες απόπειρες των Ελλήνων να συγκροτήσουν κρατικούς θεσμούς
  • τις σχέσεις των επαναστατημένων Ελλήνων με την Ευρώπη
  • τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας
  • τα ευρωπαϊκά επαναστατικά κινήματα του 1830 και του 1848
  Λέξεις-Κλειδιά:­ ελληνική επανάσταση, ­επαναστατικά κινήματα, Φιλική Εταιρεία, φιλελευθερισμός, Ηγεμονίες, συγκρότηση κράτους, ελληνική ανεξαρτησία

 • Κεφάλαιο Τρίτο - Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελείξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 19ο αιώνα

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • την ωρίμανση και εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης τον 19ο αιώνα
  • τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης
  • τις ενοποιήσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας
  • την ίδρυση νέων εθνικών κρατών στα Β­αλκάνια τον 19ο αιώνα
  • τα φαινόμενα του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας
  • τις κύριες εξελίξεις στην αμερικανική ήπειρο, στην Κίνα και στην Ιαπωνία τον 19ο αιώνα.
  Λέξεις-Κλειδιά:­ Ευρώπη, οικονομικές εξελίξεις, κοινωνικές εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις, βιομηχανική επανάσταση, Ιταλία, Γερμανία, ενοποίηση, Βαλκάνια, ιμπεριαλισμός, αποικιοκρατία, Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία

 • Κεφάλαιο Τέταρτο - Το ελληνικό κράτος από την ιδρυσή του έως τις αρχές του 20ού αιώνα

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα έως τις αρχές του 20ού αιώνα
  • τις κύριες επιδιώξεις της ελληνικής διπλωματίας τον 19ο αιώνα και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στη διεθνή θέση και στην εσωτερική κατάσταση της Ελλάδας
  • τις κύριες εξελίξεις στα Βαλκάνια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και σ' αυτό το πλαίσιο το κρητικό ζήτ­ημα και το μακεδονικό ζήτημα
  • τα κύρια γνωρίσματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τον 19ο αιώνα
  Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνικό κράτος, ίδρυση κράτους, Καποδίστριας, Όθωνας, έξωση του Όθωνα, κίνημα Γουδί, Κρητικό ζήτημα, Βαλκάνια, ελληνική οικονομία, ελληνική κοινωνία

 • Κεφάλαιο Πέμπτο - Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 19ο αιώνα

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τις κύριες επιστημονικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στον κόσμο κατά τον 19ο αιώνα ­
  • ειδικότερα, την επίδραση των κυριότερων ευρωπαϊκών διανοητικών, καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών ρευμάτων στην ελληνική πνευματική δημιουργία του 19ου αιώνα
  Λέξεις-Κλειδιά:­ επιστήμες, πνευματική δημιουργία, καλλιτεχνική δημιουργία, 19ος αιώνας, στ­οχασμός, τέχνες, γράμματα

 • Κεφάλαιο Έκτο - Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των βαλκανικών πολέμων (1913)

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • το κίνημα του 1909 στο Γουδί και τα αποτελέσματά του
  • την ανάδειξη του Ελευθέριου Βενιζέλου σε πρωθυπουργό της Ελλάδας και το βενιζελικό πρόγραμμα ανασυγκρότη­σης και εκσυγχρονισμού της χώρας
  • τους βαλκανικούς πολέμους και τα αποτελέσματά τους.
  Λέξεις-Κλειδιά:­ Βαλκανικοί πόλεμοι, κίνημα στο Γουδί, Βενιζέλος­, εκσυγγρονισμός

 • Κεφάλαιο Έβδομο - Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Ρωσική επανάσταση (1914-1918)

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τα αίτια του Α΄ Παγκόσμιου ­πολέμου, τις φάσεις και την έκβασή του
  • τη διαφωνία Βενιζέλου – Κωνσταντίνου για τη στάση της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
  • την επανάσταση του 1917 στη Ρωσία
  • την πολιτική πραγματικότητα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών.
  Λέξεις-Κλειδιά:­ Α παγκόσμιος πόλεμος, ρώσικη επανάσταση, εθνικός διχασμός, μεταπολεμικές ρυθμίσεις­, κοινωνία των εθνών

 • Κεφάλαιο Όγδοο - Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τις διεκδικήσεις των ισχυρών της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία­
  • τη θέση του ελληνισμού της δυτικής Μ. Ασίας και του Πόντου
  • την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικού κινήματος με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ
  • τα κύρια γεγονότα του μικρασιατικού πολέμου και την έκβασή του
  • τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία αμέσως μετά τον μικρασιατικό πόλεμο.
  Λέξεις-Κλειδιά:­ Μικρασιατικός πόλεμος, Αντάντ, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πόντος, Μικρά Ασία, Μουσταφά Κεμάλ, τουρκικό εθνικό κίνημα

 • Κεφάλαιο Ένατο - Η ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟY (1919-1939)

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • την οικονομική κρίση που έπληξε σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο κατά τον Μεσοπόλεμο
  • τα κοινωνικά και τα πολιτικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης
  • τη γέννηση του φασισμού και τη διάδοση του φασιστικού προτύπου
  • τις κυριότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
  • το προσφυγικό πρόβλημα στη μεσοπολεμική Ελλάδα.

 • Κεφάλαιο Δέκατο- Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου
  • τα κύρια στρατιωτικά γεγονότα και την έκβαση του πολέμου
  • την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
  • την περίοδο της Κατοχής και την ανάπτυξη του ελληνικού κινήματος αντίστασης
  • τις υλικές και ηθικές επιπτώσεις του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα
  • την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη λειτουργία και τους σκοπούς του.


 • Κεφάλαιο Ενδέκατο - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τη διαμόρφωση των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης υπό σοβιετική επιρροή
  • την ανοικοδόμηση της Δ. Ευρώπης υπό αμερικανική επιρροή
  • την ανάδειξη των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης σε υπερδυνάμεις και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό
  • την ανεξαρτητοποίηση των αποικιών
  • τους λόγους κατάρρευσης των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης
  • τις προσπάθειες οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης (1951-2001)
  • την εικόνα της σημερινής Ευρώπης.


 • Κεφάλαιο Δωδέκατο - Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τα αίτια και τις επιπτώσεις του ελληνικού εμφύλιου πολέμου (1946-1949)
  • τα κύρια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο 1949-1967
  • την επιβολή και την κατάρρευση της απριλιανής δικτατορίας (1967-1974)
  • τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την πτώση της δικτατορίας έως το τέλος του αιώνα
  • τις συνέπειες που είχε στην Ελλάδα η κατάρρευση των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης


 • Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕYΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

  • τις προσπάθειες πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης κατά την περίοδο 1951-2001
  • τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία τους
  • τη συμμετοχή της Ελλάδας στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και τη θέση της σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΝΕYΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟYΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε στο πλαίσιο του 20ού αιώνα:

  • τα κύρια επιτεύγματα των επιστημών και της τεχνολογίας
  • τις κύριες εξελίξεις στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική και στον κινηματογράφο
  • τα κύρια λογοτεχνικά ρεύματα
  • τις ανάλογες επιστημονικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στην Ελλάδα.