Περιγραφή θέματος

 • Ανάθεση εργασιών και Οδηγίες

  • ΕΡΓΑΣΙΑ 1 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Να συγγράψετε σε ηλεκτρονική μορφή (word) το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και το θεωρητικό μέρος της ομαδικής ερευνητικής εργασίας σας  Για λεπτομέρειες ανατρέξτε και στην πρότυπη εργασία που επισυνάπτεται. Η εργασία που πρέπει να εκπονήσετε αντιστοιχεί στα κεφάλαια 2 και 3 της παρακάτω πρότυπης εργασίας. 

   Για το εξώφυλλο κατεβάστε το έγγραφο 'Υπόδειγμα εξωφύλλου - Γ γυμνασίου' που επισυνάπτεται και συμπληρώστε το με τα στοιχεία της ομάδας σας. 

   Έκταση εργασίας: 4-5 σελίδες (μαζί με το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα).

   Όπως συζητήσαμε και στην τάξη, πρέπει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή να έχουν αναρτηθεί οι εργασίες.