Περιγραφή θέματος

  • Ανάθεση εργασιών και Οδηγίες

    • Να επιλέξετε και να συγγράψετε σε ηλεκτρονική μορφή (word) μόνο τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους ρόλους της εικονικής επιχείρησης σας. Σε κάθε μαθητή/τρια αντιστοιχούν ένας ή δύο ρόλοι. Για την επιλογή των δραστηριοτήτων σας δείτε το παρακάτω έγγραφο με τίτλο 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΡΟΣ Α' και για περισσότερες λεπτομέρειες των εργασιών σας να ανατρέξετε στα έγγραφα που επισυνάπτονται παρακάτω (Υπόδειγμα εξωφύλλου και Υπόδειγμα ομαδικής εργασίας τεχνολογίας - μέρος Α). 

      Έκταση εργασίας ανά μαθητή/τρια: 200-400 λέξεις (αναλόγως τις δραστηριότητες) 

      Όπως συζητήσαμε και στην τάξη, πρέπει μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή να έχουν αναρτηθεί οι εργασίες.