Περιγραφή θέματος

 • Τεύχη Εσωτερικών Εκδόσεων

 • Βαθμοί Τεστ & Διαγωνίσματων

 • 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣYΣΤΗΜΑΤΑ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων.
  • Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή στον πλανήτη μας.
  • Ποια είναι η μορφή και οι λειτουργίες των οργανιδίων του ευκαρυωτικού κυττάρου.
  • Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου.
  • Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου.
  • Ποια η σχέση μεταξύ της μορφολογίας και της λειτουργίας του κυττάρου.
  • Πώς οργανώνεται η ζωή από το κύτταρο ως το οικοσύστημα.

 • 2. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟYΣ

  ....καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων.
  • Πώς διατηρείται η ισορροπία ενός οικοσυστήματος.
  • Ποιοι οργανισμοί είναι αυτότροφοι και ποιοι ετερότροφοι.
  • Ποιος είναι ο ρόλος των παραγωγών και των αποικοδομητών σε ένα οικοσύστημα.
  • Πώς γίνεται η ροή της ενέργειας σε ένα οικοσύστημα.
  • Ποιες τροφικές σχέσεις συνδέουν τους οργανισμούς.
  • Πώς κατασκευάζεται ένα τροφικό πλέγμα.
  • Πώς σχηματίζονται οι τροφικές πυραμίδες.
  • Πώς γίνεται η ανακύκλωση των μορίων μέσω των τροφικών σχέσεων.
  • Πώς παρεμβαίνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον.

 • 3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Γιατί οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια.
  • Πώς εξασφαλίζουν τα κύτταρα ενέργεια και χημικές ουσίες από την τροφή.
  • Τι είναι ο μεταβολισμός και ποιος ο ρόλος του.
  • Τι είναι και πώς δρουν τα ένζυμα.
  • Μέσα στα κύτταρα πραγματοποιούνται χημικές αντιδράσεις, εξώθερμες και ενδόθερμες.


 • 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟY ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟYΣ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Τι είναι η ομοιόσταση και πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί που τη ρυθμίζουν.
  • Τι είναι η ασθένεια και ποιοι παράγοντες την προκαλούν.
  • Πώς ορισμένοι μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες.
  • Πώς μεταδίδονται οι μολυσματικές ασθένειες και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτές.
  • Με ποιους τρόπους αμύνεται το ανθρώπινο σώμα απέναντι στους παθογόνους μικροοργανισμούς.
  • Ποιος είναι ο ρόλος των εμβολίων και των ορών.
  • Πώς σχετίζεται ο τρόπος ζωής μας με ορισμένες ασθένειες.

 • 5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣYΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Τι είναι η γενετική πληροφορία, πώς οργανώνεται και πού εντοπίζεται.
  • Πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο.
  • Ποια η δομή και οι λειτουργίες του DNA και του RNA.
  • Πώς ρέει η γενετική πληροφορία στο κύτταρο.
  • Πώς διαιρούνται τα κύτταρα.
  • Πώς κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά.
  • Τι είναι οι μεταλλάξεις και πώς προκαλούνται.

 • 6. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Τι είναι η βιοτεχνολογία και ποιες οι αρχές της.
  • Ποιες είναι οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή.
  • Τι είναι και τι εξυπηρετεί η γενετική μηχανική.
  • Ποιοι προβληματισμοί δημιουργούνται από την ταχύτατη πρόοδο της βιοτεχνολογίας.
  • Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.
  • Τι είναι η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και ποια η σκοπιμότητά της.

 • 7. ΕΞΕΛΙΞΗ

  ...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Τι είναι η εξέλιξη και πώς συντελείται
  • Τι είναι τα απολιθώματα και ποια η σημασία τους για τους επιστήμονες.
  • Ποια βιοχημικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εξέλιξης.

 • Αρχείο εκπαιδευτικού υλικού προηγούμενων ετών