•  

Διαθέσιμα μαθήματα

Η γνωριμία με την τέχνη του λόγου της ώριμης κυρίως παραγωγής αποτελεί το στόχο του μαθήματος για να καλλιεργήσουν οι μαθητές το γλωσσικό και το αισθητικό τους αισθητήριο και να αναπτύξουν επιπλέον την κριτική τους ικανότητα βάσει τεκμηρίων και χαρακτηριστικών, όχι διαισθητικά.