Καθήκοντα επόμενης ημέρας

Καθήκοντα Παρασκευής 22/10/2021

Καθήκοντα Παρασκευής 22/10/2021

από Φραντζέσκα Ξενάκη -
Αριθμός απαντήσεων: 0

English (miss Francesca)

In class: We talked about forming questions the give more than one choice (SB,p. 23)+ WB,. 17

Homework: 1. Revision all the words from Unit 1: https://quizlet.com/_agcfjc?x=1qqt&i=d5ar4,   2. Play the game: https://wordwall.net/play/22579/025/399

English (Ms Anthi)

In class: Comp. p111  (ex.1,2) p.113 ( ex.1,2)

Homework: Revise Comp. p.110,112

                    Dict. WB, p.175 (be-find)

                     Comp. p.111 (ex.3)  p.113(ex.3)


English (Ms Vicky)

In class: We corrected the homework WB p.15 and continued with SB p. 22.  

Homework: 1. Dictation Word Study SB p.23 Ex.D, 2. WB p. 16 Ex.A,B. Quizlet https://quizlet.com/626315730/discover-5-word-study-unit-2-flash-cards/

Τα καθήκοντα σήμερα λόγω μεγάλου όγκου δίνονται μέσω eclass.

Γλώσσα:  Κάναμε ασκήσεις από το φυλλάδιο - τευχάκι. Για το σπίτι έχουμε από το φυλλάδιο τευχάκι σελ. 64 ασκ. 4 και από σελ. 66 ασκ. 3,4

Μαθηματικά:  Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις από το φυλλάδιο και από το τ.ε. Τη Δευτέρα γράφουμε επαναληπτικό, κάνουμε πολύ καλή επανάληψη. Δεν έχουμε καθήκοντα.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Εχθές δόθηκαν στους μαθητές φάκελοι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ατομικοί φάκελοι για το εργαστήριο δεξιοτήτων. Εάν κάποιος μαθητής δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον από αυτούς τους διαθέσιμους φακέλους, πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί έναν φάκελο. Εργασία:  Κάθε μαθητής βρίσκει πληροφορίες για κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις και τις καταγράφει στο τετράδιο γλώσσας; Για κάθε ερώτηση συγκεντρώνω πληροφορίες το πολύ μέχρι 15 γραμμές (150 λέξεις περίπου)

1. Από πού έρχονται οι πρόσφυγες;

2. Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες;

3. Πόσοι είναι οι πρόσφυγες στον κόσμο; Πόσοι είναι στην Ελλάδα;

4. Ποια είναι τα ποσοστά εγγραφών των προσφύγων μαθητών/τριών στην εκπαίδευση στην Ελλάδα; Για ποιους λόγους;

Εάν επιθυμώ μπορώ να το φτιάξω σε μορφή power point και να προσθέσω εικόνες.

Ενημέρωση για κατασκευές:  Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε κατασκευές για την 28η Οκτωβρίου. Όποιο παιδί έχει κάποιο στρατιωτάκι  ή κάποια φιγούρα ήρωα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατιώτης στην κατασκευή μας μπορεί να το φέρει στο σχολείο. (Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Ανδριτσάκης - αρχική υποβολή Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2021, 9:18 πμ)