Καθήκοντα επόμενης ημέρας

Καθήκοντα Τετάρτη 20/10/21

Καθήκοντα Τετάρτη 20/10/21

από Δήμητρα Παναρίτη -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Γερμανικά (Παναρίτη)

  • Μιλήσαμε για την σύνδεση προτάσεων (σελ. 24+25)
  • Σπίτι: Ασκ. C6+C8


English (Miss Francesca)

In class: We talked about the suffixes -ance and -ant 

Homework: 1. Learn the words (orally): https://quizlet.com/_afskfd?x=1qqt&i=d5ar4

English ( Ms Anthi ) 

In class: WB,p.16 ( ex.A,B) We revised Past Simple,underlined some points ( p.110, 112)and did ex.1 p. 111

Homework: Study, Comp. p.110,112

                    Comp.p.111 (ex.2) p. 113 (ex.1,2)

English (Ms Vicky)

In class: We corrected the homework WB p.14 and continued with SB p. 22 doing Listening and Speaking.  

Homework: 1. WB p. 15 Ex.C, D.  


Γαλλικά: (Κιούκα)

Βιβλίο Α1 σελ. 13 ασκ. 8 και σελ. 14 ασκ. 9

Ορθογραφία: τα επίθετα (adorable, studieux, studieuse, gentil, gentille, paresseux, paresseuse, )


Μαθηματικά: Διορθώσαμε τις ασκήσεις και από το επαναληπτικό φυλλάδιο ολοκληρώσαμε τις σελίδες 3,4,5,6(χωρίς την άσκηση 1), 7(τη θεωρία και την άσκηση 1). Για το σπίτι έχουμε από το φυλλάδιο σελ. 7 ασκ. 2 τα α,δ και ασκ. 3, από τη σελ.8 ασκ.4, τις ερωτήσεις θεωρίας, από την άσκηση 1 τα α,β,γ,δ, και την άσκηση 2 και από την άσκηση 3 την τρίτη διαίρεση.

Γλώσσα: Είδαμε παρουσιάσεις για τον Νέλσον Μαντέλα και τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και από το βιβλίο κάναμε τη σελ. 76 (αναλύσαμε και τη θεωρία που περιλαμβάνει η σελίδα με παραδείγματα στον πίνακα).  Για το σπίτι έχουμε από το τ.ε. σελ. 64 (την  ολοκληρώνω), τευχάκι-φυλλάδιο σελ.59 ασκ. 1,2.

Ιστορία: Κάναμε στην τάξη επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας από το τ.ε. ιστορίας. Κάναμε σελ. 6, σελ. 8 ασκ. 8, σελ 9 ασκ. 9. Για το σπίτι κάνουμε επανάληψη στα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Την επόμενη εβδομάδα θα γράψουμε επαναληπτικό σε αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Για την επανάληψή μου μελετώ τα φυλλάδια που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής. Από τα φυλλάδια αυτά προσπαθώ να μάθω/αποστηθίσω μόνο τα κείμενα που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο με διακεκομμένη γραμμή, οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι βοηθητικές.

Οι μαθητές που απουσίαζαν σήμερα μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο υλικό της ημέρα παραλαμβάνοντας τον σχετικό φάκελο είτε από το σχολικό είτε από τη γραμματεία του σχολείου.(Επεξεργασμένο από Ανθή Σανταμούρη - αρχική υποβολή Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021, 9:09 πμ)

(Επεξεργασμένο από Vicky Anagnostopoulou - αρχική υποβολή Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021, 9:09 πμ)