Καθήκοντα επόμενης ημέρας

Καθήκοντα Τρίτη 19/10/21

Καθήκοντα Τρίτη 19/10/21

από Δήμητρα Παναρίτη -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Γερμανικά(Παναρίτη)

  • Στην τάξη: Τευχάκι σελ. 3+4
  • Σπίτι: Να ξέρετε να κλίνετε καλά τα ρήματα της σελ. 3

English ( Ms Anthi )

In class: SB, p.23/ WB, p.17 ( A )

HOMEWORK: Dict. Comp.p.12 ( 99-105) Study the examples under the words

Καθήκοντα Ελληνικών: Για αύριο φέρνω το βιβλίο γλώσσας α τεύχος. Δεν έχουμε καθήκοντα για αυριο.

                       https://quizlet.com/143737844/unit-2c-word-study-flash-cards/

                       Study, Comp. p.12 ( Questions )

Have your Comp. with you.

Φυσική: Κάναμε από το τ.ε. σελ. 27 ασκ. 1,  σελ. 33, 39, 41,. Από το τ.ε. κάνουμε σελ. 27 τις εργασίες 2,3, σελ.  36 την άσκηση 1 και σελ. 40 ασκ. 1,2.

Γλώσσα:  Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φτιάχνω μια παρουσίαση μέχρι 10 διαφάνειες για τον Νέλσον Μαντέλα ή για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.

Θρησκευτικά: κάναμε από το βιβλίο σελ.  9,10.


English (Miss Francesca)

In class: We checked the exercises we had for homework, and continued on the WB,p. 15. We also did a lot of oral practice with different situations, forming the future real conditional. Finally we did the listening in the SB,p. 22.

No Homework for tomorrow! Good job today everyone!:) 


English (Ms Vicky)

In class: We corrected the homework WB p.13 and continued on the SB,p. 21

Homework WB p.14 Ex.B.

Γαλλικά (Κιούκα)

Μελετώ καλά τα επίθετα από τη σελ. 13 του βιβλίου Α1και κάνω τις ασκήσεις της φωτοτυπίας. (Επισυνάπτεται)

Ορθογραφία: από το τευχάκι λεξιλογίου: σελ. 6 τις λέξεις Νο 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15(Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Ανδριτσάκης - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)

(Επεξεργασμένο από Vicky Anagnostopoulou - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)

(Επεξεργασμένο από Ανθή Σανταμούρη - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)

(Επεξεργασμένο από Μαργαρίτα Κιούκα - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)

(Επεξεργασμένο από Μαργαρίτα Κιούκα - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)

(Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Ανδριτσάκης - αρχική υποβολή Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021, 11:48 πμ)