Καθήκοντα επόμενης ημέρας

Καθήκοντα Δευτέρα 27/9/21

Καθήκοντα Δευτέρα 27/9/21

από Παναγιώτης Ανδριτσάκης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Γλώσσα: Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε, κάναμε επανάληψη στους χρόνους του ρήματος και διαβάσαμε στη τάξη τις απαντήσεις που είχαμε δώσει για την άσκηση 2 στη σελ. 14 του βιβλίου. Για το σπίτι έχουμε από το βιβλίο σελ. 10 ασκ. 5 και τευχάκι σελ. 19 ασκ. 4.

Μαθηματικά: Διορθώσαμε τις ασκήσεις. Κάναμε από το τευχάκι σελ. 17 ασκ. 6 από το τ.ε. σελ. 12 προβλ. 3, σελ. 13 ασκ. 1,2,3, και από το βιβλίο προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 4 σελ. 15,16. Για το σπίτι έχουμε από το τ.ε. σελ. 13 πρόβλημα 1 και πρόβλημα 2 και από τευχάκι σελ. 18 ασκ. 8.

Ιστορία και ΚΠΑ: Κάναμε από το φυλλάδιο τα μαθήματα Β και Γ. Τα μελετάμε πολύ καλά και μαθαίνουμε τα υπογραμμισμένα σημεία.

English (Ms Vicky)

In classWe created a poster for the European Day of Languages (26 September) saying "Good Morning!" in different languages.

No homework.

English (miss Francesca)

In class: Since yesterday was European day of languages, we talked about the importance of learning a foreign language and how this will benefit us. We started a project matching the country's flag with the language spoken there.

No homework! 

English (Ms Anthi)

In class: We created a poster for the European Day of Languages (26 September) saying "Good Morning!" in different languages.

Homework: WB, p. 3 (ex. C,D) Επισυνάπτονται για όσους δεν έχουν ακόμα βιβλία.

Wordwall game: 
https://wordwall.net/resource/401411/european-day-of-languages(Επεξεργασμένο από Φραντζέσκα Ξενάκη - αρχική υποβολή Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021, 10:44 πμ)

(Επεξεργασμένο από Ανθή Σανταμούρη - αρχική υποβολή Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021, 10:44 πμ)

(Επεξεργασμένο από Ανθή Σανταμούρη - αρχική υποβολή Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021, 10:44 πμ)