Καθήκοντα επόμενης ημέρας

Καθήκοντα 24/09/2021

Καθήκοντα 24/09/2021

από Φραντζέσκα Ξενάκη -
Αριθμός απαντήσεων: 0

English (Miss Francesca)

In class: we checked the words that we ha to learn and played a few games to revise them, we did dome vocabulary exercises from WB,p. 2-3 (A-B-C). Finally we talked about the  flags of the 27 European counties.

Homework: 1. WB,p. 3, ex. D (I have uploaded the screenshot for those who still don't have a book), 2. Find how to say 'Goodmorning' in four European languages. Try to find European languages that are not so polular.

English (Ms Vicky)

In classWe talked about the European Day of Languages (26 September) and each student wrote down the name of a European  country. We played games with European countries.

Homework:  Write the name of the country and how to say 'goodmorning' in the language of the country you have been given. We are going to make a poster on Monday with all the countries.

English (Ms Anthi)

In class:  We talked about the European Day of Languages and more specifically the importance of learning a foreign language and how people celebrate this day.

Homework: Revise through the Quizlet  https://quizlet.com/_a7uuie?x=1qqt&i=d5ar4
                    Write how we say 'Good morning' in the language of the country I gave you. We are making a poster next week.

Γλώσσα: Διορθώσαμε τις ασκήσεις και κάναμε από το τευχάκι σελ. 18 και 19. Για το σπίτι έχουμε από το τευχάκι τη σελ. 20 και από το τ.ε. σελ. 13 ασκ. 6 η τρίτη παράγραφος ορθογραφία ( Ήμασταν στην παραλία.....)

Μαθηματικά: Διορθώσαμε τις ασκήσεις και προχωρήσαμε στο βιβλίο και κάναμε το κεφάλαιο 3 και από το τ.ε. στο αντίστοιχο μάθημα κάναμε τις ασκήσεις 1,2,3. Για το σπίτι έχουμε από το τευχάκι σελ. 16 ασκ. 1,2,3,4,5

Γεωγραφία και Φυσική: Σήμερα παίξαμε ναυμαχία σε αυτές τις ώρες, επομένως δεν έχουμε νέα καθήκοντα. Τα καθήκοντα είναι ίδια με αυτά της προηγούμενης φοράς.


(Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Ανδριτσάκης - αρχική υποβολή Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος 2021, 9:20 πμ)

(Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Ανδριτσάκης - αρχική υποβολή Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος 2021, 9:20 πμ)

(Επεξεργασμένο από Ανθή Σανταμούρη - αρχική υποβολή Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος 2021, 9:20 πμ)

Συνημμένο OD4-WB.png