Περιγραφή θέματος

 • Β' 1 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα β1_γυμνασίου
 • Β' 2 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα β2_γυμνασίου
 • Β' 3 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα β3_γυμνασίου