Περιγραφή θέματος

 • Α'1 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα α1_γυμνασίου
 • Α' 2 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα α2_γυμνασίου
 • Α'3 Γυμνασίου

  • Δήλωση-Βεβαίωση αποτελέσματος self-testing για covid-19 (μέχρι Κυριακή 6/6 ώρα 18:00) Ανάθεση εργασίας
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκετε στην ομάδα α3_γυμνασίου