Περιγραφή θέματος

 • Ενότητα Α. Η Γη ως ουράνιο σώμα.

  Κεφάλαιο 1o : Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

  • για το σχήμα και τις κινήσεις της Γης.

  Κεφάλαιο 2o : Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παρά­λληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

  • για τους δύο πόλους της Γης.
  • για τον Ισημερινό, τους παράλληλους κύκλους και τους μεσημβρινούς.

  Κεφάλαιο 3o : Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

  • για το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος.
  • να βρίσκετε τη θέση ενός τόπου στο χάρτη.

  Κεφάλαιο 4ο : Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και νύχτα

  • γιατί έχουμε ημέρα και νύχτα.
  • πώς συσχετίζεται η εναλλαγή ημέρας και νύχτας με την περιστροφή της Γης.

  Κεφάλαιο 5ο : Η περιφορά της Γης - Οι εποχές

  • πώς εμφανίζονται οι εποχές.
  • να συσχετίζετε τη δημιουργία των εποχών με την περιφορά της Γης.

  Κεφάλαιο 6o : Το ηλιακό μας σύστημα

  • τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
  • να εντοπίσετε τη θέση της Γης στο ηλιακό μας σύστημα.
  Βασικοί Όροι : γεωειδές, ελλειπτική τροχιά, περιστροφή, περιφορά, ισημερινός, μεσημβρινός, παράλληλος, πόλοι, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, δίκτυο συντεταγμένων, ημέρα, νύχτα, εποχές, αστέρας, αυτόφωτο σώμα, δορυφόρος, ηλιακό σύστημα, πλανήτης ­
 • Αυτό το θέμα

  Πέμπτη18/6/2020: Επανάληψη στην Ευρώπη

  Δεν είναι διαθέσιμο